poniedziałek, 23 listopada 2020

W ramach realizacji projektu zamierzamy nawiązać kontakty zagraniczne i zaangażować się w międzynarodową współpracę szkół. Platforma e-Twinning jest do tego idealnym narzędziem. Aby zapewnić odpowiednią jakość realizowanych zadań bierzemy udział w szkoleniach online. Jedno z nich niedawno ukończyła nasza koordynatorka Iwona Porowska.czwartek, 19 listopada 2020

WRACAMY Z NOWYM PROJEKTEM!

 

1 listopada 2020 roku CV im. Zbigniewa Herberta rozpoczęło  projekt Erasmus+ pt. „Innowacje językowe w europejskiej szkole”,  mobilność kadry edukacji szkolnej.

15 nauczycieli z naszej szkoły będzie uczestniczyło w szkoleniach zagranicznych, w celu poszerzenia wiedzy i umiejętności w zakresie metodyki nauczania języków obcych, zastosowania nowoczesnych technologii, wprowadzania innowacji CLIL – Content and Language Integrated Learning, rozwinięcia europejskiej współpracy projektowej. Wśród nas będą także nauczyciele doskonalący swoją znajomość języka angielskiego.

Udział w projekcie Erasmus+ przyczyni się do podniesienia jakości pracy szkoły, promowania dobrych praktyk oraz nawiązania kontaktów międzynarodowych.